Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss
Glödhet kokplatta

Fritera försiktigt – undvik köksbrand

Vi har på kort tid sett flera fall där het frityrolja orsakat köksbränder (se bilder längst ned på sidan). Här några goda råd till dig som gillar att fritera mat och vill göra det på ett säkert sätt.

Lämna aldrig kokande olja eller matfett utan uppsikt och ha aldrig spisfläkten på när du friterar.

Har du fläkten på och det börjar brinna kan det leda till ett helt trapphus får brand eller rökskador hos sig.

Oljan kan självantända, den blir flera hundra grader och kan därför självantända.

Ibland kan det stänka fett upp i fläkten som sedan kan droppa ned i oljan och därmed kan en brand uppstå.

Ha ALLTID ett lock eller plåt, brandfilt eller brandsläckare bredvid när du friterar. Vi rekommenderar dock att man använder en fritös.

Om det börjar brinna i någonting i en kastrull eller stekpanna, sätt på ett lock som kväver elden. Man kan också använda en brandfilt. Har branden spridit sig till köksfläkten måste man dock använda brandsläckare.

Varning!

Släck aldrig matolja som brinner med vatten. Branden får då ett explosionsartat förlopp.

Tänk på att…

  • … aldrig lämna kokande olja utan tillsyn.
  • rengöra spisfläkten med jämna mellanrum.
  • … kontrollera att plattorna är avstängda innan du går hemifrån.
  • … inte låta kastruller stå och torrkoka på spisen.

 

Det är också mycket viktigt att…

… ha en gällande hemförsäkring. Annars kan du bli skyldig att betala för återställande om det brinner i ditt kök och du är vållande. Har du ingen hemförsäkring kan du också få stå för räddningstjänstens utryckningskostnader.

Vänliga hälsningar,
Jeanette Andersson,
Projektledare SigtunaHem

Här nedan några bilder som visar hur det kan se ut efter en köksbrand som orsakats av att kokande olja fattat eld…

Foto 2015-06-22 08 29 37

Foto 2015-06-22 08 29 41

Foto 2015-06-22 08 29 49

Foto 2015-06-22 08 30 12 Foto 2015-06-22 08 30 24

10:56 måndag 22 juni

Senaste nytt