Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss
Sätuna torg

Tre arkitekter – ett nytt Sätuna torg

AB SigtunaHem har gett tre arkitektfirmor – Erseus, VARG och Kanozi – i uppdrag att ta fram förslag för hur området vid Sätuna torg i Märsta kan utvecklas.

De tre arkitekterna har valts ut bland närmare 40 sökande.

Målet är att ta fram förslag kring ett 100-tal nya bostäder samt lokaler i kvartersbebyggelse och ett nytt torg. Dessutom ska förbindelserna med den närliggande buss- och järnvägsstationen ses över.

Arkitekternas studier genomförs som parallella uppdrag i samarbete med Sigtuna kommuns plankontor. Parallella uppdrag är ett alternativ till den rena tävlingsformen – en metod som gör det möjligt för uppdragsgivaren att ta fram och jämföra alternativa förslag i dialog med de inbjudna arkitekterna.

Arbetet börjar i februari och redovisning beräknas ske i april. Det bästa förslaget ska ligga till grund för fortsatt plan- och utvecklingsarbete.

Läs mer om de utvalda arkitekterna:

Erseus Arkitekter
VARG Arkitekter
Kanozi Arkitekter

Vänliga hälsningar,
Endre Barat
Projektledare/projektutvecklare

 

07:00 måndag 18 januari

Senaste nytt