Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Sortera mera för bättre miljö

SigtunaHem menar allvar med sitt miljöarbete. Därför avskaffas nu både månadscontainrarna och grovavfallsrummen.

Förändringen är ett självklart steg i SigtunaHems miljöarbete, enligt Marléne Johansson, projektledare på SigtunaHem.

– Vi gör det här för miljön. Våra miljömål hänger ihop med kommunens avfallsplan, och det första målet är att materialåtervinning och återanvändning av grovavfall ska öka. Har vi kvar våra containrar för osorterat avfall och våra grovavfallsrum ökar istället risken att farligt avfall hamnar där, och att återanvändning och återvinning minskar. Då menar vi inte allvar med våra mål, säger hon.

Månadscontainrarna som SigtunaHem ställt ut i bostadsområdena har medfört fler olika problem.

Det har samlats skräp runt containrarna, vilket drar till sig råttor och ohyra och containrarna har även använts av andra än SigtunaHems hyresgäster.

Dessutom har de utgjort både en brandrisk och en risk för lekande barn som klättrar i dem.

Men det viktigaste miljömässiga skälet för att ta bort containrarna, och grovavfallsrummen, är att det avfall som slängs där är helt osorterat – de kan innehålla såväl möbler, cyklar, glödlampor som stekpannor.  Ett dåligt sätt att hantera avfall, helt enkelt.

Så – vad ska hyresgästerna göra istället?

Alternativen är många, menar Josefine Skoglund, ekonomisk förvaltare på SigtunaHem. Allt från Brista återvinningscentral till kommunens mobila miljöstationer och en mängd olika seconhandbutiker som kan hämta upp kläder, möbler och husgeråd som går att återanvända.

Information kommer att finnas i miljöhusen och i alla trapphus och på hemsidan.

– Vi har tidigare fått kritik för att vi inte informerar i tillräcklig utsträckning innan och under förändringar och det har vi verkligen tagit till oss, så nu lägger vi stort fokus på att nå ut till alla hyresgäster, säger Josefine Skoglund.

Förändringen syftar alltså till något gott – för alla. Och ju mer vi hjälps åt, desto mer kan vi bidra.

– Vi hoppas att hyresgästerna känner att vi tillsammans kan göra en större insats för miljön. Skänker man saker till en biståndsorganisation gör man ju också en god gärning. Men alla måste såklart utgå från sina förutsättningar. säger Josefine Skoglund.

Fakta/grovsoprum och containrar

• Sista månadscontainrarna ställs ut mellan 23 december 2016 och 3 januari 2017, på samma platser som tidigare, med en extra tömning 27 december. I samband med månadscontainrarna tas bort avvecklas även de grovsoprum som finns kvar.

• Enligt svensk lag får ingen skräpa ned utomhus eller på en plats som allmänheten har tillträde till.

• Enligt hyresavtalet åligger det hyresgästen att bekosta bortforsling av olämpligt avfall.

• Det är inte tillåtet att ställa grovavfall i källare eller miljöhus. Soptömning kan dras in om det står sopor på golvet i miljöhuset.

• Du kan lämna tillbaka förbrukade varor, som exempelvis kaffebryggare och eltandborstar, i butiken där du köpte dem. Detta ingår i producentansvaret.

• Inför beslutet om att ta bort månadscontainrar och grovavfallsrum har diskussioner förts i samverkan med Hyresgästföreningen.

 

Avfallstrappan…

… är en del av EU-lagstiftningen och säger att avfall i första hand ska förebyggas, i andra hand återanvändas, i tredje hand återvinna materialet och i fjärde hand återvinna energin i avfallet och i sista hand deponera avfallet.

 

Visste du att…

… SigtunaHem är delaktiga i EU-projektet ”Europa minskar avfallet-veckan, 19-27 november 2016”, där deltagarna ska visa upp aktiviteter som leder till minskat avfall.

 

Tänk på att!

• Allt avfall en gång var en ny produkt som det krävdes råvaror, energi och kemikalier för att tillverka.
• Ju mindre som slängs desto färre nya produkter behövs, och desto mindre påverkan på klimat och miljö.
• Alla har ett eget ansvar för miljön. Har du köpt en pryl – se till att göra dig av med den på rätt sätt! Det så kallade producentansvaret gör att du kan du lämna tillbaka förbrukade varor, som exempelvis kaffebryggare och eltandborstar, i butiken där du köpte dem.

 

Varför förvinner månadscontainrarna och grovsoprummen?

• Vi vill minska mängden osorterat avfall och öka återanvändningen av saker som fortfarande är funktionsdugliga.

• Vi vill inspirera till ett bredare hållbarhetstänk: istället för att slänga din gamla soffa kan du ge bort den eller sälja den på loppis och tjäna en slant!

• Vi vill få en trevligare och tryggare utemiljö.

 

Vart vänder jag mig istället?

Brista återvinningscentral, Returvägen 22 i Märsta.
Här har även Återbruket en container där man kan lämna husgeråd och möbler.

Service i Sigtuna.
Hämtar och kör till Brista mot låg avgift.

Because we can, Bristagatan 16 i Arlandastad, 070-516 8094.
Secondhand för kläder, möbler och annat, hämtar gratis i närområdet.

Återbruket, Södergatan 4 i Märsta, 08-591 127 75.
Secondhand för saker och husgeråd, hämtar gratis i närområdet.

Röda Korset, Kupan, Södergatan 32 i Märsta, 08-591 153 48.
Secondhand och social mötesplats. Tar inte emot möbler.

Skänkt och återhängt, Södergatan 4 i Märsta, 073-661 04 30.
Secondhand, tar emot kläder och hämtar gratis.

Human Bridges.
Har gröna insamlingsboxar där du kan lämna kläder och textilier.

 

Ytterligare information om återbruk hittar du här:

ÅTERBRUK

07:00 fredag 11 november

Senaste nytt