Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Vi fortsätter att trygghetsvandra 2017

2016 började SigtunaHem med trygghetsvandringar, där vi tillsammans med er boende, Hyresgästföreningen Sigtuna och i några områden även Rikshem, gick igenom bostadsområdena för att hitta olika sätt att förbättra tryggheten.

Det ska vi fortsätta med under 2017. Redan nu är ett antal sådana vandringar inbokade, och fler är under planering. Du hittar aktuellt körschema längre ned på sidan.

Det vi tittar på under vandringarna är bland annat belysning, skymmande buskage, skräpiga gårdar eller trapphus, ordning i miljöhusen, belamrade loftgångar och brister på parkeringen.

Vi vill gärna att så många som möjligt av er hyresgäster deltar i vandringarna. Det är ni som har bäst koll på bostadsområdet, det är ni som vet vad som behöver rättas till.

Mer information inför trygghetsvandring i ditt bostadsområde kommer att sättas upp i portarna och skickas ut via mejl. Håll utkik!

 

Trygghetsvandringar 2017

Onsdag 11 januari
Västra Bangatan
Klockan 15–17, samling 15.00 vid Hyresgästföreningens lokal, Västra Bangatan 41A (vid gaveln)

Onsdag 18 januari
Granitvägen och Glimmervägen
Klockan 15–17, samling 15.00 vid Hyresgästföreningens lokal, Granitvägen 37

Torsdag 19 januari
Frejgatan
Klockan 15–17, samling 15.00 vid Hyresgästföreningens lokal, Frejgatan 5

Måndag 23 januari
Nya och Gamla Marmorvägen, Gnejsvägen samt Tilsvägen
Klockan 16–18, samling 16.00 vid infarten till Nya Marmorvägen

Onsdag 6 mars
Centrala Märsta
Klockan 18–20, samling 18.00 vid restaurang Mingels uteplats, Stationsgatan

Välkomna!

Om du inte har möjlighet att delta kan du ändå bidra genom att mejla synpunkter och iakttagelser till lola.svensson@sigtunahem.se, eller ringa på 08-591 796 78.

PS. Oavsett var du bor inom SigtunaHem är du alltid välkommen att ringa till Lola Svensson om du har synpunkter eller frågor kring trivsel och trygghet. DS.

08:00 tisdag 20 december

Senaste nytt