Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Hyrorna för 2017–2018 klara

AB SigtunaHem har träffat en överenskommelse om ett tvåårsavtal för hyrorna 2017–2018. Hyresförhandlingarna mellan AB SigtunaHem och Hyresgästföreningen region Stockholm resulterade i en genomsnittlig hyreshöjning med 1,61 procent för 2017 och 0,69 procent för 2018.

– Årets förhandlingar genomfördes i en positiv, konstruktiv anda och Hyresgästföreningen har visat förståelse för SigtunaHems behov av att ha en stabil och balanserad ekonomi, säger SigtunaHems vd Göran Langer.

– Vi har fortfarande stora underhållsbehov och ekonomiska utmaningar att brottas med. Men vi har en god relation till Hyresgästföreningen och lyckades i år nå en snabb uppgörelse i samförstånd, vilket givetvis förbättrar förutsättningarna för att vi ska kunna uppnå våra ambitiösa mål för ny- och ombyggnad, bättre utemiljöer och högre servicenivå.

vanliga_fragor_hyran

SigtunaHem kommer att fortsätta ta sitt samhällsansvar genom att bygga nytt i hög takt. Bolaget har också en mycket ambitiös plan för att fortsätta bygga om äldre lägenheter i beståndet enlig den unika modellen MINI-MIDI-MAXI. Den ger hyresgästerna valfrihet och inflytande över boendet och har som målsättning att alla ska ha möjlighet att bo kvar i sin lägenhet efter renovering.

SigtunaHem fortsätter också att satsa på tryggheten genom att utveckla och vårda ”utrymmet mellan husen” – våra utemiljöer. Samtidigt har våra leverantörer av exempelvis el, vatten, värme, IT-tjänster och avfallshantering aviserat taxehöjningar som SigtunaHem måste ta höjd för.

SigtunaHem står fortfarande inför utmaningar de kommande åren, såväl när det gäller underhåll som ekonomi. Men det nya tvååriga hyresavtalet ger förutsättningar för ekonomisk stabilitet.

 

17:00 onsdag 21 december

Senaste nytt