Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Hyrorna för p-platser höjs 2017

Våra fordonsplatser har behov av underhåll. Därför kommer månadshyrorna för fordonsplatser att höjas från och med 1 april 2017.

• Parkeringsplatser med och utan el höjs med 36 kronor per månad
• Carportar höjs med 50 kronor per månad

Från och med 1 juni 2017 höjs även månadshyrorna för alla typer av garageplatser med 100 kronor per månad.

Behoven skiljer sig åt i olika områden och vissa parkeringsplatser och garage är i större behov av upprustning än andra. Men några av de åtgärder som finns i planeringen för 2017 är förbättrad belysning, upprustning av lås, renovering av parkeringsavskiljare och linjemålning.

10:00 torsdag 19 januari

Senaste nytt