Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

”Alla behöver en hemförsäkring”

Mattias Bolander är ekonom, vd och huvudägare i Bolander & Co. Hans företag hjälper SigtunaHem och andra bolag med juridik- och försäkringsfrågor i samband med akuta skador.

SigtunaHems projektledare för akuta skador, Jeannette Andersson, bad Mattias berätta varför det är viktigt för dig som hyresgäst att ha en hemförsäkring.

– Alla behöver en hemförsäkring. Att ha en hemförsäkring kostar inte särskilt mycket per år, och de allra flesta hemförsäkringarna ger ett mycket bra skydd för dig som hyresgäst, säger Mattias Bolander.

Vem har ansvar om olyckan är framme och en skada uppstår?

– Vid inträffad skada när både hyresgäst och hyresvärd drabbas av skadan ska var och en reglera sina egna skador på sin egen försäkring. Det innebär att evakuering, skadat lösöre såsom möbler, kläder och annan privat egendom ska ersättas av din egen hemförsäkring. Fastighetsägarens försäkring tar skadorna på byggnaden, men inte skadorna på hyresgästens egendom.

Vad ska hyresgästerna göra när det blir en skada i deras lägenhet?

– Om du drabbas av en skada i din lägenhet är det viktigt att du kontaktar ditt försäkringsbolag så fort som möjligt. Utöver egendomsförsäkring så brukar hemförsäkringar också omfatta reseförsäkring, överfall, rättsskydd och krisförsäkring.
– Om skadan även drabbat byggnaden, såsom vid brand eller vattenskada, så skall du också omedelbart kontakta hyresvärden. Det är viktigt att känna till att du som hyresgäst, enligt hyreslagen, har en rapporteringsplikt till hyresvärden när det gäller till exempel vattenskador. Därför måste du kontakta Sigtunahem även om du bara misstänker att en skada inträffat. Det kan vara till exempel ett rör som står och droppar under diskhon, eller en radiator som läcker och som kan leda till stora vattenskador om det ej åtgärdas snabbt.

Vad händer om hyresgästen inte kan bo kvar hemma?

– Hemförsäkringens egendomsskydd täcker också evakueringskostnader till en alternativ och tillfällig lägenhet om det är nödvändigt efter skada, och även merkostnader på grund av eventuellt högre hyra i det tillfälliga boendet. Om du har drabbats av en skada som är så pass omfattande att du inte kan bo kvar i din lägenhet är det därför viktigt att du omgående kontaktar ditt försäkringsbolag även av det skälet. Många tror att det är fastighetsägarens skyldighet men det åligger inte fastighetsägaren att ordna en evakuering utan det ansvaret ligger hos försäkringsbolaget. Fastighetsvärden kan i vissa fall erbjuda duschmöjligheter, och även att man har en toalett på plats under renoveringen.

Utgår ersättning vid en skada?

– Om det inträffat en skada och du inte kan bo kvar, eller får delar av lägenheten skadad och ändå kan bo kvar, följer man ett av SABO-företagen framtaget regelverk för beräkning av hyresnedsättning. Det är således inte någon godtycklig ”rabatt” som används. Man kan även i vissa fall få ersättning för el som man förbrukat om man t ex haft en avfuktare på plats, samt få en reducering för en yta/eller rum du inte kunnat använda.

Vad gäller om hyresgästen själv orsakat en skada?

– Ett annat mycket viktigt skydd du får i en hemförsäkring är också ansvarsförsäkringen. Om det är så att du som hyresgäst råkat vara vållande till en egendomsskada på fastigheten så kan du bli skadeståndsskyldig och ersättningsskyldig gentemot fastighetsägaren. Då träder din ansvarsförsäkring in och ersätter din skadeståndsskyldighet.

Det är alltså inte så att om du varit vårdslös så får du betala själv, utan då täcker hemförsäkringen?

– Har du inte varit vårdslös, ja, då är du inte heller ersättningsskyldig. Gränsdragningen om vad som är vårdslöst eller inte beror på en rad omständigheter. Då är det bra att försäkringsbolaget utreder om du varit vårdslös eller inte, och ersätter skadan om du varit det.

Vad är självrisk?

– En normal hemförsäkring har en självrisk runt 1 500 kronor och den gäller vid såväl ersättning för egendomsskada som för ansvarsskador. Självrisken dras från den ersättning som försäkringsbolaget räknat fram för din egendomsskada. Vid en ansvarsskada där försäkringsbolaget betalat den skadelidande i ditt ställe brukar försäkringsbolaget efter avslutad skada skicka en faktura hem till dig för självrisken.

SLUTLIGEN! En hemförsäkring kostar normalt inte så mycket, och många medlemsorganisationer erbjuder också väldigt attraktiva försäkringslösningar. En hemförsäkring ger dig skydd för såväl din egen egendom, men ger dig också ett skydd och ett stöd om du råkat vara slarvig och vålla en skada på annans egendom.

JEANNETTE ANDERSSON

15:20 måndag 24 april

Senaste nytt