Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Grovavfall – ditt ansvar

kretsloppet_logo
Nummer 2, 2017

I SigtunaHems miljöhus kan du slänga sådant som matavfall, glas, papper och metall.

Du kan däremot inte ställa din slitna soffa i miljöhuset, eller barnens trasiga pulkor.

Den som ställer grovavfall i miljöhusen kan numera se sen röd lapp på sitt avfall, med en uppmaning om att snarast ta bort det.

Vid årsskiftet slutade SigtunaHem ställa ut containrar för grovavfall i våra bostadsområden.

– I containrarna blandas allt och inget sorteras, vilket är ett avgörande miljöargument för att inte samla avfall i stora containrar, säger Josefin Skoglund, projektledare för avvecklingen på SigtunaHem.

Därför måste hyresgästen själv ta hand om sitt grovavfall. Men en del hyresgäster ställer nu sitt grovavfall i eller utanför miljöhusen, i källargångar eller ute på gården. Vilket inte är tillåtet.

– För att komma till rätta med problemet märker vi avfallet med röda etiketter, där det står att det är otillåten nedskräpning och var avfallet ska slängas. Om det inte är avfall som är direkt farligt låter vi det stå en tid för att ge hyresgästen möjlighet att själv ta det till en återvin- ningscentral. Det är inte så att vi inte bryr oss, för det gör vi verkligen. Men vi måste markera att det här inte är ok, säger Josefin Skoglund.

Skälen till varför det inte är ok är många – det handlar om brandrisker, att avfall drar till sig ohyra, att det blir svårt att komma fram i miljöhusen och att det blir kostsamt.

– Men minst lika viktigt är att ett område med avfall upplevs som otryggt och ofräscht. Det drar verkligen ned trivseln för övriga boende, säger Josefin Skoglund.

apple

Fakta/Avfall

Sedan länge erbjuds alla SIgtunaHems hyresgäster fastighetsnära avfallsinsamling genom stora miljöhus i alla bostadsområden. I miljöhusen kan en mängd olika typer av avfall slängas – men inte grovavfall, det vill säga mer skrymmande avfall. Just nu gör SigtunaHem en utvärdering av vad hyresgästerna tycker om att månadscontainrarna tagits bort. Resultatet presenterar vi i nästa nummer av Glimten.

Läs mer på våra sidor om Avfall och miljö:

GÖR RÄTT VAL – FÖR MILJÖNS SKULL

 

 

07:00 måndag 29 maj

Senaste nytt