Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Nytt avtal mellan ComHem och Discovery

ComHem har tecknat avtal med Discovery och får återigen rätt att visa Kanal 5, Kanal 9, Eurosport och andra kanaler i Discoverys utbud.

Sedan den 1 september har Com Hem och Boxer inte haft rätten att visa Discovery Networks kanaler, vilket har berott på att avtalet mellan parterna då gick ut.

Nu har ett nytt avtal tecknats, vilket innebär att kanalerna snarast kommer att börja visas igen för Com Hem och Boxers kunder.

Läs mer på ComHems hemsida:

VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM TV-KUND

Har du frågor om tv-leveransen från ComHem, vänligen kontakta företagets kundservice:

COMHEM KUNDSERVICE

 

 

09:34 fredag 8 september

Senaste nytt