Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Lyckad workshop i Valsta

Tisdag 12 september hölls en workshop om BID (Business Improvement District) i Valsta. En förening som ska verka för en långsiktig samverkan mellan olika aktörer i stadsdelen bildas, i syfte att bidra till en positiv utveckling av Valsta.

– Nu är vi igång på allvar. Nästa steg är att bilda en förening, utse en styrelse, analysera och tillsammans börja genomföra de konkreta förslag som kom upp under workshopen, säger SigtunaHems vd Göran Langer som initialt kommer att axla rollen som ordförande i den nya föreningen.

En mängd engagerade representanter från flera fastighetsbolag, föreningslivet, bostadsrättsföreningar och centrumverksamheter deltog i workshopen.

– Att representanter från så många olika intressenter deltog känns fantastiskt. Det var en hög ljudnivå, vilket tyder på att det finns ett stort engagemang för att utveckla Valsta, säger Göran Langer.

Workshopen genomfördes i samarbete med konsultföretaget Tyréns, och övningarna gick ut på att skapa en nulägesbild och målbild för Valsta, samt att diskutera hur vi tillsammans kan nå dit.

Indelade i grupper om 5–7 personer förde deltagarna samtal utifrån fem teman – Trygghet, Centrum, Grönstråk/utemiljöer, Identitet/image och Sammanhållning/gemenskap.

Materialet som arbetades fram under workshopen kommer att ligga till grund för det framtida arbetet med BID i Valsta, och ska leda fram till en handlingsplan. Workshopen var ett lyckat startskott – under hösten fortsätter arbetet med att bygga upp en aktiv och handlingskraftig BID-förening i Valsta.

 

11:08 torsdag 21 september

Senaste nytt