Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Peter Kockum ny styrelseordförande

Peter Kockum (m) är ny ordförande i AB SigtunaHems styrelse.
– Det är ett ansvar, men också en stor glädje, säger han.

Peter Kockum är väl bekant med AB SigtunaHem – han har varit ledamot i bolagets styrelse sedan 2002. Han utsågs till ny ordförande i samband med ett extrainsatt kommunfullmäktigesammanträde som hölls den 21 september och valdes sedan formellt till posten vid en extra bolagsstämma för SigtunaHem den 26 september.

Peter Kockum ser fram emot sin nya roll i SigtunaHems styrelse.

– Man har alltid ambitioner – att vi ska få en bra lönsamhet, en bra service till våra kunder och att det ska vara trevligt och meningsfullt för vår personal. Jag ska försöka att ta mig runt i verksamheten och träffa så många som möjligt av våra anställda.

Peter Kockum ersätter Ibrahim Khalifa (s). Ny vice ordförande i AB SigtunaHem är Kjell Holmgren (m).

11:29 torsdag 28 september

Senaste nytt