Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

SigtunaHem ISO-certifierat för miljö och kvalitet

SigtunaHems långsiktiga arbete för att jobba med kostnadseffektiva metoder och miljömässig hållbarhet bär frukt.

Vi är i dag glada och stolta över att kunna meddela att företaget blivit certifierat enligt standard för miljö- och kvalitetsledning, ISO 14001 och ISO 9001.

– Vi vill ha Sveriges mest nöjda hyresgäster, det är vår vision, och genom att kvalitetssäkra våra arbetssätt så kommer vi ett steg närmare, säger SigtunaHems vd Göran Langer.

De senaste åren har SigtunaHem arbetat intensivt med att förbättra och säkerställa alla processer inom företaget. För att kunna ge våra hyresgäster och kunder bättre service, för att arbeta kostnadseffektivt och för att försäkra oss om att vi använder metoder som uppfyller högt ställda krav på miljömässig hållbarhet.

– ISO-certifieringen visar att vi är inne på rätt spår, ett kvitto på att vårt förbättringsarbete leder till resultat, säger Göran Langer.

12:36 torsdag 28 september

Senaste nytt