Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Allt fler svarar på Hyresgästenkäten

Fler och fler av våra hyresgäster svarar på hyresgästenkäten – i år svarade 58,6 procent, jämfört med 55 procent förra året och 52 procent för två år sedan.

– Det är glädjande, och jag tolkar det som att våra hyresgäster tycker att det lönar sig att svara. Att vi lyssnar på hyresgästerna, säger Bertil Hallbäck, förvaltningschef på SigtunaHem.

Tolkningen stöds även  av att frågeområdet ”Ta kunden på allvar” får högre betyg i årets enkät, att informationen om vad som ska hända i fastigheten blivit allt bättre och att fler tycker att SigtunaHems hemsida är bra. Fler tycker också att det är lätt att nå oss via telefon och allt fler är nöjda med hur snabbt vi åtgärdar fel. Och drygt nio av tio är nöjda med bemötandet vid senaste kontakten med oss.

– Samtidigt har vårt totala serviceindex, andelen hyresgäster som är nöjda med vår service, minskat något, från 79,3 procent till 78,4 jämfört med förra årets mätning. Det är en marginell minskning, men vi tar den ändå på stort allvar, säger Bertil.

För även om till exempel städningen i trapphusen får högre betyg i år – ökat från 62,1 procent till 64,8 procent – så får ändå området ”Rent och snyggt” totalt sett sämre betyg.

– Det är väldigt positivt att trapphus- städningen blivit bättre och att vår satsning på bra städutrustning i tvättstugorna gett resultat. Tyvärr dras betyget ned av att snöröjning och sandning samt sophantering upplevs som sämre.

Även det totala betyget för området ”Trygghet” sjunker.

– Det största tappet gäller den personliga tryggheten på kvällar och nätter, främst i Märsta och Valsta. Hyresgästerna tycker även att förrådens säkerhet mot inbrott minskat. Vi tror att siffrorna speglar den allmänna trenden i samhället av minskad upplevd trygghet, och att de även är ett resultat av en del negativa händelser som skett i områdena.

Nu ska alla SigtunaHems medarbetare gemensamt gå igenom resultaten och ta fram handlingsplaner med åtgärder.

– Vi hoppas att det här är ett tillfälligt hack i kurvan och kommer jobba vidare med alla viktiga områden, som tryggheten och att våra hyresgäster upplever att vi hål- ler rent och snyggt, säger Bertil Hallbäck.

Det lönar sig att svara

Här är exempel på de områden som förbättrats mest sedan förra årets mätning. Procentsatsen mäter andelen svararande som tycker området fungerar ganska bra och mycket bra.

 

Ta kunden på allvar

Kontakten med SigtunaHem från 88,3 till 89 procent som tycker den fungerar ganska bra/mycket bra. Vi har förbättrat flödet i Kundservice. När besökare tar en nummerlapp väljer de vilket ärende de vill få hjälp med: bokade besök, nycklar eller övriga frågor. Våra hyresgäster får kortare väntetid och snabbare hjälp.

Information om vad som ska hända i fastigheten, från 75,6 till 79,2 procent. Vi har förbättrat våra rutiner kring hur och när vi informerar våra hyresgäster om till exempel service i fastigheten.

Information på sigtunahem.se, från 88 procent till 91,3 procent. Vi har satsat på bättre funktionalitet och snabbare och tydligare information på hemsidan.

Hjälp när det behövs

Få felet reparerat inom rimlig tid, från 79,4 till 83, 8 procent. Vi jobbar med att få alla hyresgäster att lämna nyckeln i ”tuben” för att vi snabbare ska kunna komma in till den som behöver vår hjälp. ”Nyckel i tub” minskar reparationstiden väsentligt jämfört med om vi ringer och bokar in besök.

Rent och snyggt

Städutrustning i tvättstuga, från 63,5 till 67,9 procent. Vi har bytt ut gammal utrustning mot ny och fyller på ny utrustning oftare, även om vi i vissa områden har problem med utrustning som försvinner. Att vi ändå fyller på igen har haft positiv effekt och städutrustningen får vara kvar. Tvättstugan hålls ren eftersom hyresgästen kan städa efter sig vid avslutat tvättpass.

Städningen i trapphusen. Från 62,1 till 64,8 procent som tycker att den fungerar ganska bra/mycket bra. Vi har regelbundna uppföljnings- möten och besiktningar med städentreprenören Inspira. En ny överenskommelse har resulterat i bättre städning i trapphusen.

 

13:23 torsdag 23 november

Senaste nytt