Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Snöjouren redo för utryckning

Skyfflarna är polerade, sandboxarna fyllda med halkstopp och maskinernas plogblad oljade och klara. SigtunaHems snöjour är rustad och redo för vargavinter.

Hur det blir med snö och is den kommande vintern återstår att se. Mellan den 1 november och 31 mars är i alla händelser SigtunaHems snöjour aktiv och klar att rycka ut.

– Skillnaden i år jämfört med tidigare är att hela Sigtuna är utlagt på entreprenad, vilket innebär att tre personer från oss som tidigare plogade där kommer att göra det i Märsta i stället, berättar Thomas Lindqvist som är arbetsledare för maskingruppen och den som organiserar snöjourens arbete.

– I vinter kommer vi att kunna bemanna tre maskiner i Märsta under jourtid, i stället för två som i fjol, så det innebär en förbättring. Och på dagtid kommer vi att ha fyra maskiner tillgängliga i år, vilket också är bättre än tidigare.

Totalt ingår nio personer i snöjouren, de har ett roterande schema där de turas om att köra plogmaskinerna. Dessutom kommer fyra medarbetare att turas om att köra den fjärde maskinen under dagtid på vardagar.

– På jourtid så har vi två handskottare också, och de skottar framför allt vid våra äldreboenden, säger Thomas Lindqvist.

Precis som vanligt – och i linje med SigtunaHems arbete för en bättre miljö – så används inget salt på gator och gångvägar i våra områden. Det är bara sand – så kallat ”halkstopp” – som sprids ut för att förhindra avåkningar och lårbensbrott när vädret bjuder på svart blankis och snöyra.

– När det gäller turordningen så har vi som ambition att ändra ordningen vi kör i från år till år, så att inte ett område alltid får vänta till sist med att få skottat, säger Thomas Lindqvist.

 

Fakta/Snöjouren
• I snöjouren ingår SigtunaHems egen personal samt två underleverantörer – Lunda mark och JR Förvaltning – som ansvarar för snöröjningen i Sigtuna och Valsta.
• Bostadsområden och stora vägar i områdena röjs först, därefter alltså allmäna parkeringsytor (förhyrd parkeringsplatser ansvarar hyresgästen själv för att hålla fri från snö)
• Snöjouren jobbar efter väderprognoser och ryker ut vid behov. Arbetet startar ofta redan klockan fyra på morgonen. Skottning utanför portar börjar klockan sju på morgonen.
• Det tar cirka elva timmar att snöröja hela SigtunaHems bestånd.

 

Fakta/ Du kan underlätta snöjourens arbete
• respektera parkeringsförbud och ställ inte bilen inne på gården eller utanför porten.
• Skaffa en skyffel i god tid så att du kan hålla din egen parkeringsplats snöfri. Fyll en hink med sand från våra sandlådor i bostadsområdet.
• Vänta inte med skottningen – om snön hinner smälta, och det fryser igen, blir det mycket svårt att få bort isen.
• Lämna inte motorvärmarkablar i uttag – människor eller djur kan skadas.

 

08:55 tisdag 12 december

Senaste nytt