Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Skönare värme i lägenheten

Under februari och mars har vi installerat inomhusgivare som mäter temperaturen i alla våra lägenheter.

Genom att installera inomhusgivare kan vi se till så att vi håller utlovad inomhustemperatur, 20–21 grader. Givarna gör det också möjligt att snabbt hitta och justera fel och avvikelser i fastigheternas värmesystem.

– På sikt har vi som mål att styra på inomhustemperatur i stället för utomhustemperatur. Då får vi en mycket lugnare
reglering och kan spara energi men ändå bibehålla en jämn inomhustemperatur, säger SigtunaHems driftchef Göran Björklund.

– På sikt kommer det här att ersätta prognosstyrningen som vi införde 2012, där vi styr värmen genom att titta på prognoser från SMHI. Vid snabba väderomslag kan prognosstyrning ibland slå lite fel, därför är det mycket bättre om vi kan gå över till att styra på inomhustemperatur.

Att montera inomhusgivare i alla lägenheter är ett första steg mot att helt styra på inomhustemperatur. Nästa steg blir att analysera datan vi får in och hitta eventuella obalanser i fastigheterna. Dessa kan sedan rättas till genom att vi justerar in värmesystemet.

– När det är gjort ska vi installera en kommunikationsenhet som heter Ecocom. Den samlar in alla lägenhetstemperaturer, och räknar ut en medeltemperatur som styrsystemet ska arbeta efter, säger Göran Björklund.

Vi räknar med att det kan ta upp till två år att få alla bitar på plats för att helt kunna styra värmen med inomhusgivare. Första steget är alltså att montera totalt cirka 4 700 givare.

Du som är nyfiken på hur de ser ut och fungerar kan läsa mer på Ecoguards hemsida.

 

14:35 torsdag 22 mars

Senaste nytt