Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Tryggare med Trygve

Nu finns Trygve, appen som gör att grannar, myndigheter, kommun och polis kan dela information och iakttagelser och tillsammans förebygga brott och oro i bostadsområdena.

– Rätt använd kan appen bidra till att förebygga till exempel bostadsinbrott, säger Andreas Kagg Stenmalm, säkerhetsstrateg på Sigtuna kommun.

I appen kan grannar till exempel larma varandra om de misstänker inbrott, skadegörelser, bråk eller annat som gör området otryggt.

Informationen syns direkt i andra Trygve-användares telefoner. Trygve-appen har redan börjat användas av fältarbetare, nattvandrare och polisen i kommunen, liksom av SigtunaHem, väktare och många företag. Nu uppmanar både SigtunaHem och kommunen boende att använda appen i sin grannsamverkan.

– Vi vill gärna att så många som möjligt använder den, för ju fler vi blir som delar information, desto effektivare blir det. Det är ett enkelt sätt att jobba med det brotts- förebyggande arbetet genom att aktivera civilsamhället, säger han.

Samtidigt som Andreas Kagg Stenmalm vill att fler rapporterar in iakttagelser som kan förebygga brott, så understryker han att de allra flesta områden fortfarande i grunden är mycket trygga.

– Det är viktigt att vi ger fakta och inte skapar oro i onödan. I stort är inte Sigtuna kommun särskilt utsatt när det gäller brott och ordningsstörningar. Men det finns vissa stadsdelar som upplevs mer otrygga och som även är mer brottsutsatta än andra i kommunen, säger Andreas Kagg Stenmalm.

– I min roll ingår det att identifiera otrygga platser och vidta åtgärder i den fysiska miljöns utformning tillsammans med andra trygghetsskapande åtgärder.

14:50 torsdag 22 mars

Senaste nytt