Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Nu kommer ”Returbilen”

Nu kommer vi till ditt bostadsområde för att samla in grovsopor och farligt avfall. SigtunaHem deltar i Sigtuna Vatten & Renhållnings pilotprojekt ”Returbilen”. Premiärturen går i centrala Märsta torsdag 26 april.

SigtunaHem är ett av tre fastighetsföretag (D.Carnegie och HSB är också med) som deltar i ”Returbilen”, ett pilotprojekt där målet är att förebygga nedskräpning och avfallsdumpning genom att åka runt och samla in grovavfall och farligt avfall i bostadsområdena.

”Returbilen” består av tre bemannade bilar som kommer att åka runt i tre stora områden i kommunen – Centrala Märsta, Valsta och Tingvalla – enligt ett fastställt körschema. Bilarna stannar på förutbestämda platser längs slingan och sätter där upp en återvinningscentral i miniatyr så att avfall kan samlas in och tas om hand för återvinning.

Vi ska inte ha någon nedskräpning eller dumpning av avfall i våra bostadsområden. Vi vill få in avfall på rätt spår. Återvinning, återbruk och bättre sortering är bra för såväl miljön som ekonomin – och det är där Returbilen kommer in.

Tycker du att visst avfall är besvärligt att hantera – kanske inte vet var du ska ta vägen med sådant som inte går att lämna i miljöhuset? Returbilen tar hand om det. Och den kommer till en plats nära ditt boende. Perfekt för dig som kanske inte har bil och därför har svårt att ta dig till den stora återvinningscentralen i Brista. Perfekt också för dig som har prylar som du inte behöver längre, men som kanske kan vara till nytta för någon annan.

”Returbilen” kör premiärturen genom centrala Märsta 26, första turen i Valsta 24 maj och slingan i Tingvalla 28 juni. Slingorna körs mellan klockan 16.00–20.30 med stopp på ett flertal platser för att det ska bli så bekvämt och nära som möjligt för dig som boende att gå och lämna för återvinning.

Komplett schema med datum, adresser och tider för ”Returbilen” hittar du här:

KÖRSCHEMA RETURBILEN

 

Avfall du kan ta med dig för återvinning och återbruk:

Grovavfall

– till exempel trasiga möbler, inredningsprylar, leksaker, husgeråd, porslin och blomkrukor

Farligt avfall

– till exempel färger, kemikalier, batterier, glödlampor och elavfall (allt med sladd eller batteri)

Textilavfall

– till exempel kläder, mattor, handdukar och gardiner

Välkomna till ”Returbilen”!

Läs mer om hur SigtunaHem arbetar med Avfall och miljö.

11:11 fredag 20 april

Senaste nytt