Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Fyllt 16? Ta din plats i bostadskön…

Vi vill göra det lättare för ungdomar att ta sig in på bostadsmarknaden.

Nu sänker vi åldersgränsen för att stå i vår bostadskö från 18 år till 16 år. Alla som fyllt 16 år kan nu registrera sig i SigtunaHems bostadskö och börja samla poäng.

Vi inför också en ny ungdomsbonus för ungdomar som bor i Sigtuna kommun.

– Det här är ett sätt att hjälpa unga som bor i Sigtuna kommun att snabbare kunna få ett förstahandskontrakt, säger uthyrningschefen Anette Ahlsén.

Är du boende i Sigtuna kommun kan du få en ungdomsbonus på 2 190 poäng som motsvarar sex års kötid. För att poängen ska tillgodoräknas måste ett personbevis som styrker din folkbokföringsadress lämnas in till vår Kundservice inom tre månader från registreringsdatumet. Personbeviset kan postas eller mejlas till info@sigtunahem.se.

– Även de som redan är registrerade och är mellan 18–24 får ett extra tillägg till sin ungdomsbonus, så att det blir en smidig övergång till det nya systemet, säger Anette Ahlsén.

Står du i vår bostadskö i dag och är mellan 18–24 år kommer du att utöver den befintliga ungdomsbonusen på 1 095 poäng även få tillgodose dig ytterligare 730 poäng, vilket motsvarar två års kötid. Detta kommer att ske automatiskt.

I samband med den här förändringen tar vi bort den tidigare ungdomsbonus som fanns.

06:00 fredag 22 juni

Senaste nytt