Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Eldningsförbudet har upphört

Den 31 juli beslutade Länsstyrelsen att upphäva eldningsförbud på egen tomt, och den 15 augusti upphävdes det generella eldningsförbudet i Sigtuna kommun.

Du kan återigen använda de ordnade grillplatserna som finns i våra områden. Grillar du på din balkong eller uteplats får du endast använda elgrill.  Kom ihåg att alltid vara försiktig när du grillar, det är du som ansvarar för säkerheten.

Tänk på:

• Att inte slänga fimpar i naturen

• Att det kan slå gnistor från verktyg och maskiner

• Var du parkerar – katalysatorn på ditt fordon kan antända underlaget

Läs mer om det uppdaterade eldningsförbudet på Sigtuna kommuns hemsida. Där hittar du även en länk till Länsstyrelsens information:

Eldningsförbudet upphör 15 augusti

 

09:00 fredag 17 augusti

Senaste nytt