Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

”Returbilen” till Valsta

Torsdag 22 november kör ”Returbilen” en runda i Valsta. Ni som bor i Valsta – missa inte tillfället att lämna grovsopor och farligt avfall för återvinning.

”Returbilen” är ett pilotprojekt som drivs av Sigtuna Vatten & Renhållning, och den första turen gick 26 april 2018.

SigtunaHem är ett av tre fastighetsföretag (D.Carnegie och HSB är också med) som deltar i ”Returbilen”, ett pilotprojekt där målet är att förebygga nedskräpning och avfallsdumpning genom att åka runt och samla in grovavfall och farligt avfall i bostadsområdena.

Vi ska inte ha någon nedskräpning eller dumpning av avfall i våra bostadsområden. Vi vill få in avfall på rätt spår. Återvinning, återbruk och bättre sortering är bra för såväl miljön som ekonomin – och det är där Returbilen kommer in.

Tycker du att visst avfall är besvärligt att hantera – kanske inte vet var du ska ta vägen med sådant som inte går att lämna i miljöhuset? Returbilen tar hand om det. Och den kommer till en plats nära ditt boende. Perfekt för dig som kanske inte har bil och därför har svårt att ta dig till den stora återvinningscentralen i Brista. Perfekt också för dig som har prylar som du inte behöver längre, men som kanske kan vara till nytta för någon annan.

Här nedan har du körschemat för ”Returbilens” rundor i våra områden:

Returbilen – körschema

Returbilen – körschema

14:48 onsdag 21 november

Senaste nytt