Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss
Hyresförhandling

Hyrorna för 2019 klara

SigtunaHem och Hyresgästföreningen har nått en uppgörelse om hyrorna för 2019. Hyrorna höjs i genomsnitt med 2,0 procent. De nya hyrorna börjar gälla 1 januari 2019.

– Vi är nöjda med att hyresförhandlingarna kunde slutföras så snabbt, men resultatet kommer att medföra konsekvenser under kommande år, säger SigtunaHems vd Göran Langer.

– Vi måste öka våra intäkter och sänka kostnaderna. Vi måste få upp resultatet och soliditeten. Alternativet till den här överenskommelsen hade sannolikt blivit att vi inte hade haft några nya hyror klara förrän nästa sommar. Ur det perspektivet är den här överenskommelsen bättre.

Läs hela pressmeddelandet om de nya hyrorna här.

Mer information om de nya hyrorna skickas per brev till alla hyresgäster tillsammans med nästa hyresavi.

11:25 onsdag 12 december

Senaste nytt