Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Nu ska lekplatser rivas – och byggas

Vi har tidigare berättat i tidningen Glimten om planerna för att göra våra lekplatser roligare och bättre rustade.

Ett förslag har nu mejslats fram och målet är att avveckla ett antal lekplatser, samt rusta upp de lekplatser som vi ska satsa extra på, under en period om tre år.

SigtunaHem har också i flera omgångar den senaste tiden diskuterat lekplatserna med Hyresgästföreningen och gemensamt nått en överenskommelse om hur rustningen av lekplatser ska genomföras.

– Vi vill ha en lekplats per 100–120 lägenheter i snitt. Sedan finns det så klart undantag, vi kommer inte att ta bort lekplatser i kvarter där det inte finns något alternativ i närheten, säger tf markchef Thomas Andersson.

Totalt så kommer SigtunaHem att behålla 56 lekplatser, detta inkluderar lekplatser som ligger vid förskolor men är tillgängliga för allmänheten på helger och efter det att förskolorna har stängt på vardagarna.

Under vinter och vår 2019 kommer vi att påbörja arbetet med att riva ett antal lekplatser. Flera av dem är små och inte särskilt väl rustade i dag, och de försvinner för gott. Men många av dem kommer att byggas upp igen och förses med nya leksaker och utrustning. Så att barn och föräldrar kan ha kul tillsammans på lekplatser som är så trygga, säkra och roliga som möjligt.

Se i listorna nedan vilka lekplatser som ska rivas och byggas upp igen, samt vilka lekplatser som försvinner.

 

Lekplatser som renoveras

Lindvägen 14, tvättstuga
Dalgatan 10
Tingvallavägen 6
Tingvallavägen 30–32
Tingvallavägen 34–36
Tingvallavägen 40
Tvärvägen 13
Norrbackavägen 72 (Stora lekparken i mitten med runda klätternätet bl a)
Rosersbergsvägen 40–42
Drottningvägen 38/82–84 kvarterslokal
Magnegatan 38–42
Granitvägen 21–27
Marmorvägen 19 & 3–5
Glimmervägen 2–4

Lekplatser som rivs

Blomstervägen 1
Lindvägen 2–6
Lindvägen 8–12
Lindvägen 16–30
Lindvägen 42–46
Skolgatan 10
Sätunavägen 6
Sätunavägen 1
Stationsgatan 17
Lyckostigen 3
Tingvallavägen 10
Tingvallavägen 22
Tingvallavägen 26
Tingvallavägen 38
Tvärvägen 15
Södergatan 43
Södergatan 53
Buregatan 5
Ymergatan 7–17
Frejgatan 10–13
Magnegatan 20–24
Magnegatan 56–60
Sleipnergatan 31–39
Sleipnergatan 41–49
Granitvägen 13
Haraldsborgsvägen 2
Nybodavägen
Blomstervägen 3
Postnisses gränd
Marmorvägen 32
Marmorvägen 72
Väringavägen 41–55
Norrbackavägen 29
Norrbackavägen 41
Norrbackavägen 45
Norrbackavägen 53
Odensalavägen 60
Odensalavägen 68

 

 

06:00 torsdag 20 december

Senaste nytt