Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Välkommen till Språkcafé 2019!

Mycket – för alla!

Kom och öva svenska språket och diskutera olika frågor. Lättare läxhjälp för barn och vuxna erbjuds vid behov.

När: Tisdagar, 18.00–20.00
Var: Hyresgästernas hus, Södergatan 50, Märsta

 

A lot – for everyone!

Come and practice the Swedish language and discuss different topics. We offer help with easier homework for children and adults as needed.

Time: Tuesdays, 18.00–20.00
Place: Hyresgästernas hus, Södergatan 50, Märsta

Språkcafé arrangeras gemensamt av Hyresgästföreningen Sigtuna, SigtunaHem, Hembla, Rikshem och Malmegårds fastighets AB.

14:12 onsdag 16 januari

Senaste nytt