Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Tyck till och påverka ditt boende!

Nu inför vi löpande enkätundersökningar för att ta reda på vad våra hyresgäster tycker om sitt boende.

Vi har tidigare genomfört enkätundersökningar en gång om året. Men för att kunna se att vi är på rätt väg – och snabbt reagera på förändringar – börjar vi från och med februari att skicka ut enkätundersökningar löpande hela året.

– Alla hyresgäster kommer att få möjlighet att besvara enkäten en gång per år, i stället för som tidigare då bara hälften av alla fick delta varje år, säger Paloma Labbé, utvecklingsansvarig på SigtunaHem.

– Eftersom vi sprider ut utskicken så kan det hända att du och din granne får svara vid olika tillfällen, men det innebär också att vi får ett underlag som gör att vi kan fånga upp trender och vidta snabbare åtgärder.

Enkätundersökningen görs via mejl. För att du som hyresgäst ska få möjlighet att delta är det därför viktigt att du loggar in på Mina sidor och kontrollerar att dina kontaktuppgifter är uppdaterade. Du som INTE redan har registrerat en e-postadress, gör det i dag så att du också kan vara med och påverka ditt boende.

– Att vi gör enkäterna helt digitalt är ett led i vårt hållbarhetsarbete. Vi vill väldigt gärna bidra till att minska pappersutskicken, eftersom det är bra för miljön, säger Paloma Labbé.

För att kunna jämföra hur SigtunaHem ligger till i jämförelse med andra bostadsföretag kommer vi även fortsättningsvis att göra mer omfattande, fasta enkätundersökningar. Dessa kommer dock endast att göras vart annat år.

08:00 fredag 1 februari

Senaste nytt