Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Vi river – för att bygga

Nu börjar arbetet med att rusta upp våra lekplatser så att de blir roligare och säkrare. Men för att kunna rusta måste vi först riva det gamla. I mitten av februari – tidigare om vädret tillåter – kommer vi att börja riva ett antal lekplatser i våra bostadsområden.

– Det vi ska riva nu är lite fler än 30 lekplatser som inte ska byggas upp igen, och vi kommer inom kort att sätta upp anslag i trapphusen i de områden som berörs, säger Thomas Andersson, tillförordnad markchef.

– Sedan kommer det att rivas lekplatser som ska byggas upp på nytt igen också, men det blir senare i år.

Genom att ta bort ett antal små och dåligt rustade lekplatser kan vi i stället satsa extra resurser på det 50-tal lekplatser som ska finnas kvar i våra områden.

Målet är att skapa roliga, trygga lekplatser där barn och vuxna kan leka tryggt tillsammans. Upprustningen av lekplatser sker över en period om tre år.

 

Förslag – nya lekplatser

För de lekplatser som ska rivas och byggas upp på nytt igen har vi tagit fram ett förslag som diskuterats och godkänts av Hyresgästföreningen.

Förslaget innehåller fyra typer av lekplats i olika storlek, med olika utrustning (se bildspelet nedan).

Lekplats_typ1_1
Lekplats_typ1_2
Lekplats_typ2_1
Lekplats_typ2_2
Lekplats_typ3_1
Lekplats_typ3_2
Lekplats_typ4_2
Lekplats_typ4_1

OBS! De nya lekplatserna upphandlas enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling), och förslaget kan därför komma att ändras beroende på vilken leverantör som slutligen anlitas.

 

Lekplatser som renoveras

Lindvägen 14, tvättstuga
Dalgatan 10
Tingvallavägen 6
Tingvallavägen 30–32
Tingvallavägen 34–36
Tingvallavägen 40
Norrbackavägen 72 (Stora lekparken i mitten med runda klätternätet bl a)
Rosersbergsvägen 40–42
Drottningvägen 38/82–84 kvarterslokal
Magnegatan 38–42
Granitvägen 21–27
Marmorvägen 19 & 3–5
Glimmervägen 2–4

Lekplatser som rivs

Blomstervägen 1
Lindvägen 2–6
Lindvägen 8–12
Lindvägen 16–30
Lindvägen 42–46
Skolgatan 10
Sätunavägen 6
Sätunavägen 1
Stationsgatan 17
Lyckostigen 3
Tingvallavägen 10
Tingvallavägen 22
Tingvallavägen 26
Tingvallavägen 38
Tvärvägen 13
Tvärvägen 15
Södergatan 43
Södergatan 53
Buregatan 5
Ymergatan 7–17
Frejgatan 10–13
Magnegatan 20–24
Magnegatan 56–60
Sleipnergatan 31–39
Sleipnergatan 41–49
Granitvägen 13
Haraldsborgsvägen 2
Nybodavägen
Blomstervägen 3
Postnisses gränd
Marmorvägen 32
Marmorvägen 72
Väringavägen 41–55
Norrbackavägen 29
Norrbackavägen 41
Norrbackavägen 45
Norrbackavägen 53
Odensalavägen 60
Odensalavägen 68

07:56 fredag 1 februari

Senaste nytt