Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Vi sprider mer ljus på Magne- och Ymergatan

I januari testkörde vi den tjusiga ljusprojektion du ser på bilden ovan mot en fasad vid Frejgatan. Ett vackert vinterträd som bredde ut sina grenar mot husfasaden och lättade upp vintermörkret i området.

I februari kommer vi att sätta upp nya, fasta ljusprojektioner mot två fasader vid Magne- och Ymergatan.

Det är föreningen Svensk samtidskonst som ligger bakom ljusprojektionerna, och de ingår i ett av de omfattande gårdsrustningsprojekt som vi startade under 2018 och som genomförs med ekonomiskt bidrag från Boverket.

Vilka motiv som kommer att projiceras på fasaderna vid Magne- och Ymergatan? Det får bli en överraskning. Ljusprojektionerna kommer att vara synliga från båda parkeringarna i området.

07:55 fredag 1 februari

Senaste nytt