Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Sätuna torg – ett av våra största projekt

190 lägenheter och en ny, modern mötesplats med torg, butiker, restauranger, caféer och service – det är visionen för Sätuna torg. Projektet är ett av SigtunaHems största på senare tid.

Läget är attraktivt – det är nära till pendeltåg och bussar och nära till Märsta centrum.

Men i dag är Sätuna torg slitet och det är hög tid att ge området nytt liv.

Förutom att planera bostäder och utemiljö ska även en arbetsgrupp på SigtunaHem se till att nya Sätuna torg får en bra mix av kommersiella verksamheter.

– Det är jättekul att få jobba med det här projektet. Det är ett viktigt strategiskt arbete att se till att vi får en bra blandning och att de kommersiella verksamheterna också kommer att efterfrågas, säger Bonnie Winnberg, affärsutvecklare på SigtunaHem.

För att säkra detta analyserar den interna arbetsgruppen statistik både över handel och köpkraft i området.

Bygget kommer därför att genomföras i etapper och om allt går enligt plan börjar rivningsarbetet i slutet av 2019.

Fastigheten på Stationsgatan 1 har redan börjat tömmas och det är viktigt att miljön runt torget är trygg även under tiden bygget pågår.

– Vi har sett till att använda skyltfönsterna i våra tomma lokaler, där finns bland annat information om våra projekt. Vi har även satt upp ny belysning för att lysa upp området, säger Bonnie Winnberg.

Text: Carin Hedström
Foto: Lars Clason
Illustration: Kanozi arkitekter

09:06 tisdag 12 mars

Senaste nytt