Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Urbaser hämtar avfallet

Från 1 mars är det företaget Urbaser som hämtar allt avfall i våra miljöhus. Vi ringde upp avdelningschefen Mattias Jackson för att få veta mer om deras uppdrag.

Urbaser jobbar sedan flera år på uppdrag för Sigtuna kommun med att hämta hushållssopor och matavfall.

Från och med 1 mars jobbar de även på uppdrag för SigtunaHem med att hämta tidningar, pappersförpackningar, hårda och mjuka plastförpackningar, metall samt färgat och ofärgat glas i våra miljöhus.

För SigtunaHem innebär det alltså att det från och med nu är Urbaser som hämtar allt avfall i våra miljöhus.

– Det är ett omfattande uppdrag. I kommunen bor ungefär 45 000 invånare och 10 000 av dem bor i SigtunaHem, säger Mattias Jackson på Urbaser.

Urbaser använder olika bilar för olika typer av avfall och det sorterade avfallet körs i en bil med två olika fack. Det innebär att bilen tar två typer av avfall åt gången; till exempel tidningar och metall, eller färgat och ofärgat glas.

– Vi hoppas att hyresgästerna ska känna att vi tar hand om deras redan förberedda avfall på ett bra sätt, när de tagit sig tid och sorterat.

När avfallet lastats i bilen körs det till återvinningsanläggningen IL Recycling i Rosersberg.

– Där vägs allt avfall in och vikten redovisas tillbaka till SigtunaHem så att de lätt ska kunna se hur mycket avfall som sorteras och återvinns.

Mattias Jackson tycker att SigtunaHem ger sina hyresgäster bra förutsättningar för att sortera sitt avfall. Han har själv kört sopor tidigare och vet att soprum inte alltid prioriteras i fastigheter.

– Men SigtunaHems lokaler är anpassade för ändamålet. Det är bra ordning, bra ytor och blir en bra arbetsmiljö för oss.

Han vet också att det inte alltid är lätt att göra rätt som hyresgäst.

– Man står där med ett Bregott-paket och tänker: är det plast eller papper? Ja, det är både och faktiskt. Då är det bra att veta att det på de flesta produkter faktiskt står hur de ska källsorteras, säger han och avlsutar med säga att Bregott-paket sorteras som pappersförpackning.

Text: Carin Hedström
Foto: Lars Clason/Göran Pettersson


Fakta/Urbaser
I mars 2018 köpte det spanska företaget Urbaser AB renhållningsföretaget RenoNorden AB och tog över all personal.
Från 1 mars 2019 hämtar Urbaser allt sorterat avfall i miljöhusen – glas, papper, plast, metall, tidningar – på uppdrag för SigtunaHem. Sedan tidigare hämtar Urbaser allt brännbart avfall (det du slänger i soppåsen) samt matavfall i hela Sigtuna kommun.

10:36 tisdag 12 mars

Senaste nytt