Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Nu bygger vi öppet nät

Arbetet med att förbereda för öppet nät är i full gång i flera av våra bostadsområden. Till hösten kommer många av er hyresgäster att fritt kunna välja leverantör av bredband, tv och telefoni.
– Byggnation av fastighetsnät och lägenhetsnät pågår för fullt, och till dags dato har IT-skåp installerats i cirka 400 lägenheter, säger SigtunaHems fastighetschef Bertil Hallbäck.

– Den första övergången till det öppna nätet ska enligt tidplanen ske 1 november. Då kommer nästan halva beståndet, ungefär 2 000 lägenheter, att få tillgång till det.

Enligt samma tidplan ska det öppna nätet vara fullt utbyggt och i drift för hela vårt bestånd – 4 800 lägenheter – under hösten 2020.

Vi kommer att berätta mer om öppet nät – vad det innebär för dig som hyresgäst, när du får det och hur det fungerar – i nästa nummer av Glimten och vid sommarens grannträffar där vi kommer att ha ett tematält om öppet nät.

Men det är alltså först till hösten som de första hyresgästerna får möjlighet att själva välja leverantör av bredband, tv och telefoni.

– Fram till dess rekommenderar vi alla hyresgäster att inte binda upp sig för långa avtal för bredband eller tv, säger Bertil Hallbäck.

SigtunaHem anlitar Quality IT solutions AB för att uppdatera det befintliga nätet och installera teknisk utrusning i och omkring lägenheterna. Bland annat så innebär det att ett nytt IT-skåp installeras i alla lägenheter. Quality IT aviserar fyra veckor innan de behöver komma in i din lägenhet, och ytterligare en gång minst tre dagar innan arbetet ska utföras. Hur IT-skåpen som installeras ser ut och fungerar kan du se här:

(klicka/tryck på bilden för informationsblad som pdf)

SigtunaHem har också tecknat avtal med Open Universe som blir kommunikationsoperatör (KO), vilket innebär att företaget ska se till att nätet fungerar, att olika leverantörer kan erbjuda sina tjänster på lika villkor samt att du som hyresgäst fritt kan välja vilka leverantörer just du vill ha.

Läs mer om Quality IT Solutions AB och Open Universe här:

 

10:27 fredag 3 maj

Senaste nytt