Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Nu vårdar Sodexo våra utemiljöer

Från och med 1 maj är det Sodexo som sköter marken i våra bostadsområden. SigtunaHems markchef Alexander Lindqvist med medarbetare ser till att övergången blir så smidig som möjligt.

Hur går det med flytten av verksamheten?

– Den pågår fortfarande, men jag tycker att det går bra. Sodexo har träffat personalen och haft ett möte tisdag 23 april där bland annat den nya platschefen presenterades. Personalen fick också information om hur det kommer att fungera den första tiden, berättar Alexander Lindqvist.

De flesta markvärdar som fram till nu varit anställda inom SigtunaHem har tackat ja till erbjudande om att flytta över och kommer alltså att arbeta för Sodexo från och med 1 maj.

– Sodexo kommer att hålla utbildningar för personalen under startperioden, och rekryterar just nu också säsongspersonal inför sommaren, säger Alexander Lindqvist.

– De kommer att ta över fordon och redskap som tidigare tillhört markverksamheten, och köper då dem av oss.

Till en början flyttar Sodexo in i markavdelningens befintliga lokaler på Norrbacka, de lokalerna hyr Sodexo av SigtunaHem. Sannolikt kommer Sodex även att hyra fler verksamhetslokaler av SigtunaHem.

Om Sodexo sköter den dagliga markskötseln, vad får du och din blivande kollega (vi rekryterar just nu en markförvaltare) för roller?

– Min blivande kollega kommer bland annat att göra stickprov och se till att avtalet efterföljs, så att vi får den leverans som vi har köpt av Sodexo, säger Alexander Lindqvist.

– Jag kommer att arbeta med kontrakts- och budgetfrågor och sitta med på mötena med Sodexo. Jag kommer att delta i utvecklingen av markavdelningen, dels genom att ta fram gestaltningsplaner för våra områden inför framtiden. Jag kommer också att ta fram skötselkartor för våra områden, för det finns inte idag. Jag arbetar också med upphandlingar, där vi har två stycken i gång just nu, en för anläggning och en för lekplatser.

Markchefen har ytterligare en kollega på SigtunaHem för tillfället. Det är David Fischer som är projektanställd för att göra en översyn av alla uteplatser i SigtunaHems bestånd.

– David gör ett jättearbete med våra uteplatser just nu. Det handlar dels om att inventera och ta fram riktlinjer för skötsel av uteplatser, men också att se till att våra hyresgäster informeras om vad som gäller och se till att riktlinjerna efterlevs.

09:56 fredag 3 maj

Senaste nytt