Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

SigtunaHem går med i Klimatinitiativet

SigtunaHem ansluter sig till Allmännyttans Klimatinitiativ. Målet är att samtliga allmännyttiga bolag ska bli fossilfria senast 2030.
– Det här initiativet ligger helt i linje med den policy för kvalitet och miljö vi redan arbetar efter på SigtunaHem, säger SigtunaHems vd Göran Langer.

– Hela vår verksamhet ska genomsyras av långsiktig ekologisk hållbarhet. Det innebär att vi ställer krav på materialval, transporter och entreprenörer i samband med nybyggnation, men också om att effektivisera avfallshantering och minska energiförbrukningen i våra fastigheter.

SigtunaHem har kommit en bra bit på väg när det gäller att fasa ut fossil energi. Under 2019 försvinner de sista oljepannorna från vårt fastighetsbestånd, och vi satsar i stället på miljövänliga alternativ som bergvärme, solceller och effektiva värmepumpar. Vi sätter upp solpaneler när vi bygger nytt, och inventerar beståndet för att se vilka hus som lämpar sig för solpaneler.

Vi arbetar aktivt med att effektivisera, planera och minimera våra transporter, och ställer krav på att våra entreprenörer ska använda fossilfria fordon. Vår egen fordonsflotta ska enligt mål i affärsplanen för 2019–2023 bli fossilfri, något vi tar hänsyn till vid upphandling av bilar och transportfordon.

SigtunaHem deltog i SABO:s tidigare klimatsatsning Skåneinitiativet som startade 2008 och avslutades 2016. Den gången var målsättningen att minska energianvändningen med 20 procent. SigtunaHem nådde målet redan 2014 och var topp 5 av de allmännyttiga bostadsföretag som deltog.

– Vår ambition är givetvis att lyckas minst lika bra när vi nu ansluter oss till Klimatinitiativet, säger Göran Langer.

Läs mer om Allmännyttans Klimatinitiativ

16:11 onsdag 22 maj

Senaste nytt