Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Så gick det för SigtunaHem 2018!

Vi upplevde den varmaste sommaren i mannaminne.

Vi jobbade enträget – och med högt ställda mål – vidare för att öka vår sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhet.

Vi genomförde en omorganisation för att ytterligare effektivisera arbetet inom bolaget.

Vi byggde nya lägenheter. Vi byggde om lägenheter.

Och vi satte kurs mot 2020 med målsättningen att öka vårt resultat med 20 miljoner kronor.

SigtunaHems Hållbarhetsrapport & årsredovisning 2018 finns nu tillgänglig att ladda ned och läsa.

I den berättar vi om allt spännande vi gjorde under förra året – nyproduktion, ombyggnation, energieffektivisering, sociala satsningar, miljöarbete, gårdsrenoveringar, konstinstallationer… en massa spännande aktiviteter.

Vi berättar naturligtvis också hur det gick för bolaget ekonomiskt.

Ladda hem och läs SigtunaHems Hållbarhetsrapport & årsredovisning 2018!

16:01 tisdag 18 juni

Senaste nytt