Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Sodexo trimmar markskötseln

1 maj tog Sodexo över SigtunaHems markskötsel. Det tar lite tid att ta över en hel verksamhet, och att trimma in en helt ny organisation. Inkörningsperioden har varit hektiskt – och pågår fortfarande – men nu tycker Sodexos platschef Henrik Apell att det känns som att verksamheten är på rätt spår.

– Vi har byggt om hela strukturen och arbetar i tre arbetsgrupper. Den personal som valde att gå över till oss känner ju områdena väldigt väl och har stor kompetens, men det tar lite tid innan ett helt nytt sätt att arbeta sätter sig, säger Henrik Apell.

– Vi har också tagit in hela skötseln av miljöhusen och sköter det internt. Där har vi nu fått hjälp av Etableringslyftet, en verksamhet där man hjälper nyanlända att hitta sysselsättning, att hitta sex personer som vi har anställt för att hjälpa oss i områden där miljöhusen är extra hårt belastade. Det blir också en avlastning för vår övriga personal, så att de kan fokusera på grönområdena och arbetet där.

Personerna vi anställt via Etableringslyftet hjälper även till med den övriga markskötseln.

– Det är ett härligt gäng som är otroligt arbetsvilliga och glada och som sprider en fin stämning. De är också väldigt uppskattade av vår ordinarie personalstyrka, säger Henrik Apell.

Just miljöhusen är ett område som Sodexo har upptäckt kräver större insatser än väntat. Mycket beroende på att de inte används på det sätt som är avsett. När hyresgäster inte använder de kärl som finns utan i stället bara dumpar sitt hushållsavfall i eller utanför miljöhusen så innebär det merjobb för Sodexo. Det händer också alltför ofta att sängar, vitvaror, soffor och annat grovavfall dumpas vid miljöhusen, något som inte är tillåtet och även det innebär merarbete. Och ökade kostnader.

08:00 lördag 20 juli

Senaste nytt