Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Läs nya Glimten!

Nu finns ett nytt nummer av Glimten. I höstnumret läser du bland annat om:

• Sätuna torg – vårt främsta framtidsprojekt
• LiveSteps – din chans att påverka snabbt
• Boinflytandeavtalet – så funkar det
• Öppet nät – i november öppnas det
• Trygghetsvärdinna – ”världens roligaste jobb”

Trevlig läsning!

08:40 fredag 6 september

Senaste nytt