Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Lagen om olovlig uthyrning skärps

1 oktober 2019 ändrades lagen som rör andrahandsuthyrning samt köp och försäljning av hyreskontrakt. Nedan följer en sammanfattning av vad den nya lagen innebär:

Tillstånd från värden ett krav

Att hyra ut sin lägenhet i andrahand kräver alltid tillstånd från hyresvärden.

Tillstånd för andrahandsuthyrning får du från din hyresvärd genom att lämna in en ansökan och få den godkänd av din hyresvärd.

Om du inte har ett godkännande från hyresvärden och ändå väljer att hyra ut i andra hand mister du ditt hyreskontrakt och får lämna lägenheten.

Vid godkänd andra hands uthyrning

Har du fått en andrahandsuthyrning godkänd av din hyresvärd får du inte ta ut en högre hyra än den du själv betalar.

Hyr du ut lägenheten inklusive möbler får du ta ut en hyra som är högst 15 procent högre än det du själv betalar.

När det gäller andra kostnader du har för lägenheten – till exempel el och bredband – får du bara ta ut ersättning för det du själv betalar.

Väljer du att ändå ta ut en högre hyra av den som hyr din lägenhet i andra hand än vad du själv betalar mister du ditt hyreskontrakt och får lämna lägenheten.

Väljer du att hyra ut din lägenhet i andra hand utan tillstånd från din hyresvärd och till en högre hyra än du själv betalar riskerar du böter eller fängelse, detta med anledning av att det är brottsligt då lagen ändras från den 1 oktober 2019

Inneboende

Du måste själv bo i lägenheten för att få ha inneboende. Du får bara ta ut hyra för den del som den inneboende använder.

Har du fler inneboende får du inte ta ut mer i hyra än vad du själv betalar.

Om du inte själv bor i lägenheten gäller reglerna för andrahandsuthyrning, och då måste du ha tillstånd från hyresvärden.

Lägenhetsbyten

Om du önskar byta din lägenhet mot en annan lägenhet behöver du lämna in en ansökan och få den godkänd av din hyresvärd. Du ska också enligt hyreslagen ha synnerliga skäl till varför du önskar byta din lägenhet.

Det är brottsligt att sälja eller köpa ett hyreskontrakt.

Det är enligt den nya lagen också ett brott att betala någon för ett kontrakt.

Den som säljer eller köper kontrakt kan straffas med böter eller fängelse.

Folkbokföringsadress

1 juli 2018 ändrades lagen så att det blev brottsligt att lämna felaktiga uppgifter till folkbokföringen hos Skatteverket. Att lämna felaktiga uppgifter eller inte folkbokföra sig alls kan leda till böter och fängelse.

Läs mer om de nya reglerna för andrahandsuthyrning samt köp och försäljning av hyreskontrakt på regeringskansliets hemsida:

Åtgärder mot handel med hyreskontrakt

Våra regler för uthyrning i andra hand hittar du här:

SigtunaHems regler för andrahandsuthyrning

 

09:35 fredag 27 september

Senaste nytt