Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Dags för öppet nät!

Tisdag 22 oktober får cirka 2 000 hyresgäster tillgång till de nya bredbandstjänster som erbjuda via öppet nät. Då flyttas bredbandsnäten i de hus som ingår i första etappen över till Open Universe.

Läs mer om vad du som hyresgäst behöver tänka på och vilka adresser som berörs i den första etappen av övergången under ”På gång” på vår webbplats om öppet nät.

SigtunaHem – öppet nät

 

07:00 måndag 14 oktober

Senaste nytt