Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Dags för öppet nät!

Tisdag 22 oktober fick cirka 2 000 hyresgäster tillgång till de nya bredbandstjänster som erbjuds via öppet nät. Då flyttades bredbandsnäten i de hus som ingår i första etappen över till Open Universe.

Införandet av öppet nät fortsätter under 2020. På vår webbplats om öppet nät hittar du allt du behöver veta om öppet nät.

SigtunaHem – öppet nät 07:00 måndag 14 oktober

Senaste nytt