Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Brandkåren övar rökdykning

Brandkåren Attunda genomför nu övningar i rökdykning på Stationsgatan 1 vid Sätuna torg.

Vid övningarna används teaterrök.

Brandkårens övningar pågår under perioden 25 november – 20 december och rökdykningen sker på dagtid 09.00–16.00 och kvällstid 18.30–21.00.

10:22 måndag 25 november

Senaste nytt