Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Det här fixar du!

”Det här fixar du!” är en serie korta filmer som visar vad du som hyresgäst själv kan (och ska) göra för att vårda din lägenhet.

Filmerna är textade på svenska, engelska, arabiska och somaliska, och innehåller enkla med goda råd som kan göra såväl ditt som dina grannars liv lättare.

Vet du hur du ska göra när frysen behöver frostas av? Rensa vattenlåset i handfatet? Kolla propparna när strömmen går?

Om inte… se filmerna. Så kan du avvärja många problem i ditt hem innan de uppstår.

Den här våren och försommaren har vi till exempel haft ett ovanligt stort antal vattenskador efter översvämningar i kök eller badrum. Flera av dem hade lätt kunnat undvikas om vattenlåsen eller golvbrunnarna hade städats och rensats med regelbundna mellanrum.

Vattenskador, spisbränder och andra akuta skador är inte bara dyra att åtgärda, reparationerna tar också ofta lång tid och kan orsaka olägenheter både för dig som drabbas direkt och dina grannar.

Genom att vårda din lägenhet på rätt sätt hjälper du oss – och alla dina grannar inom SigtunaHem – att undvika onödiga skador och kostnader.

Du hittar alla filmerna i serien ”Det här fixar du!” samlade här:

Det här fixar du!

 

 

12:00 torsdag 2 januari

Senaste nytt