Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Sigtuna får bostadsförmedling

Snart öppnar en ny bostadsförmedling i Sigtuna kommun. Målet är att erbjuda hyresrätter från fler aktörer än bara SigtunaHem.

Sigtuna kommun har gett SigtunaHem i uppdrag att starta bostadsförmedlingen.

– Vi jobbar just nu för fullt med att bygga upp den nya bostadsförmedlingen och hoppas att den ska komma igång under första halvåret 2020, säger Maria Lundqvist, kundservice- och uthyrningschef på SigtunaHem.

– Vi hoppas att så många hyresvärdar i kommunen som möjligt kommer att ansluta sig till förmedlingen så att vi kan erbjuda fler lägenheter än bara SigtunaHems.

Det betyder att det blir enklare för alla som söker en bostad – alla lediga hyresrätter finns samlade på en och samma plats.

Den nya bostadsförmedlingen kommer att ersätta SigtunaHems interna bostadskö. Alla detaljer kring den nya förmedlingen är inte klara än. Men alla som står i SigtunaHems egen kö i dag kommer att få information om vad de behöver göra för att ställa sig i kö hos Sigtuna Bostadsförmedling i stället, i god tid innan kön upphör på SigtunaHem.

Bostadsförmedlingen kommer att ta en mindre avgift på 200 kronor om året för de som står i bostadskön. Man kommer också att ta ut en avgift på 625 kronor när en lägenhet förmedlas. De avgifterna ska täcka kostnaderna för förmedlingen.

 • Varför startas det en ny bostadsförmedling i Sigtuna?

  Sigtuna kommun vill göra det lättare för den som står i bostadskö genom att samla alla lediga hyresbostäder på ett och samma ställe. Den som vill ha en hyresbostad i Sigtuna kommun ska på sikt bara behöva stå i Sigtuna Bostadsförmedlings kö. Samtal förs idag med flera hyresvärdar i kommunen, och ambitionen är att få så många som möjligt att erbjuda sina lediga bostäder via Sigtuna Bostadsförmedling.

 • Vem ligger bakom det här initiativet?

  Sigtuna kommun har gett oss – det kommunala bostadsbolaget SigtunaHem – uppdraget att starta Sigtuna Bostadsförmedling.

 • Vad kommer att hända med mina köpoäng som jag har i Sigtunahems kö?

  Information om den nya bostadsförmedlingen kommer att gå ut till dem som idag är registrerade i SigtunaHems bostadskö. Om du väljer att betala årsavgiften för att ställa dig i Sigtuna Bostadsförmedlings kö kommer dina köpoäng att flyttas över dit när den nya bostadsförmedlingen startar. När överföringen av köande är klar
  kommer SigtunaHems egen kö att avvecklas.

 • Hur många står i SigtunaHems bostadskö?

  I dagsläget finns ungefär 60 000 personer registrerade i SigtunaHems bostadskö, varav cirka 12–15 000 brukar vara aktiva vid varje givet tillfälle. Resterande personer i kön är antingen avsiktligt vilande för att de inte vill ha någon bostad i nuläget, eller har missat att avregistrera sig när deras behov av bostad i Sigtuna har upphört helt.

 • När är det lämpligt att ställa sig i kön?

  Du kan när som helst ställa dig i bostadskön. Ungdomar kan med fördel ställa sig i kö från det år de fyller 16. I väntan på att Sigtuna Bostadsförmedling ska öppna är SigtunaHems bostadsförmedling kommunens största bostadskö. Om du ställer dig i kö där börjar du direkt samla köpoäng, som du sedan kan ta med dig till Sigtuna Bostadsförmedlings kö.

 • Vad kommer det att kosta att stå i den nya bostadskön?

  Kostnaden för att stå i Sigtuna Bostadsförmedlings bostadskö kommer att bli 200 kronor per år för alla som är 18 år eller äldre. Redan vid 16 års ålder kan du ställa dig i bostadskön och det är gratis fram till året du fyller 18. När du skriver hyreskontrakt på en lägenhet som du har fått via Sigtuna Bostadsförmedling betalar du också en administrativ avgift på 625 kronor.

 • Var kan jag läsa mer eller prata med någon som kan svara på mina frågor?

  På webbplatsen bostadsigtuna.se kommer Sigtuna Bostadsförmedling att informera löpande och successivt utöka informationen. Förmedlingen ska också ha en egen kundtjänst, som kommer att öppna i samband med starten.

06:00 måndag 6 januari

Senaste nytt