Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss
hyresavtal

Hyrorna för 2020 klara

SigtunaHem och Hyresgästföreningen har i årets hyresförhandling kommit överens om en hyreshöjning på 2,0 procent för 2020. De nya hyrorna kommer att gälla från 1 februari 2020.

SigtunaHem yrkade inför förhandlingen en hyreshöjning motsvarande 3,5 procent från 1 januari 2020.

– SigtunaHems genomsnittliga hyreshöjning har de senaste fem åren varit ca 1,2 procent. Hyreshöjningarna har släpat efter den samhällsekonomiska utvecklingen och ger inte kostnadstäckning för att förvalta hyresfastigheter, säger SigtunaHems vd Göran Langer.

– Med utgångspunkt från ägardirektivens satsningar på nyproduktion, ombyggnationer och social hållbarhet innebär detta sannolikt att vi måste sälja några fastigheter, fortsätter han.

09:26 torsdag 9 januari

Senaste nytt