Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Nu förnyar vi Norrbacka

Nu påbörjas ett av SigtunaHems största förnyelseprojekt genom tiderna – omvandlingen av bostadsområdet Norrbacka.

Projektet syftar till att skapa en hållbar plats för framtiden och ett långsiktigt välmående för de boende i området.

Husen i Norrbacka har länge varit i behov av förnyelse och under första halvan av 2020 påbörjas omvandlingsprojektet. Området kommer att utvecklas och moderniseras och ge bostäder med förbättrad standard, komfort och funktion.

– Vi har planerat och utrett olika alternativ under en lång tidsperiod, och kommit fram till att det inte är ekonomiskt försvarbart att enbart bygga om utan kommer därför att bygga nytt. De nya husen kommer att klara dagens miljökrav och ge en bättre inomhusmiljö för våra hyresgäster, säger Göran Langer, vd SigtunaHem.

Även grönområdena kommer att utvecklas och de öppna, barnvänliga ytorna för gemenskap och umgänge bevaras och förfinas.

– Norrbacka är ett fantastiskt fint område. Med den här omvandlingen satsar vi stort och bygger nya hus i stället för att bygga om. På så sätt skapar vi ett långsiktigt värde för våra hyresgäster. Vi bygger för framtiden helt enkelt, utan att göra avkall på det som gör Norrbacka unikt, säger Göran Langer.

Norrbacka omvandling

 

07:00 måndag 16 mars

Senaste nytt