Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Dags för öppet nät!

Tisdag 22 oktober fick cirka 2 000 hyresgäster tillgång till de nya bredbandstjänster som erbjuds via öppet nät. Då flyttades bredbandsnäten i de hus som ingår i första etappen över till Open Universe.

Införandet av öppet nät fortsätter under 2020 och den 24 mars får fler hyresgäster tillgång.

På vår webbplats om öppet nät hittar du allt du behöver veta om öppet nät.

SigtunaHem – öppet nät

Läs mer om hur vi anpassar våra installationsrutiner med anledning av coronaviruset och risken för smittspridning:

Corona – så påverkas installationer

 

 

 

07:00 fredag 20 mars

Senaste nytt