Information om Covid-19

(Artikel uppdaterad måndag 9 maj 2022)

Onsdag 9 februari 2022 upphörde de flesta åtgärder mot covid-19.

Att de flesta restriktionerna kunde slopas beror enligt Folkhälsomyndigheten på att vi i Sverige har en hög vaccinationstäckning, samt att omikronvarianten av covid-19 visserligen är mycket smittsam men i de flesta fall inte leder till allvarlig sjukdom.

Pandemin är inte över, men har gått in i ett nytt läge. Folkhälsomyndigheten har bett regeringen att häva klassificeringen av covid-19 som samhälls- och allmänfarlig sjukdom. Myndigheten understryker dock vikten av att vi som individer tar ansvar och stannar hemma när vi är sjuka, samt att så många som möjligt vaccinerar sig.

Du kan läsa mer om vilka åtgärder som har avvecklats – och vilka rekommendationer som fortfarande gäller – på Folkhälsomyndighetens hemsida:

Folkhälsomyndighetens hemsida 17:00 onsdag 30 september

Senaste nytt