Projektledaren Leonidha Llambro med plakett Miljöbyggnad Silver

Silverskatten certifierad som Miljöbyggnad Silver

Kvarteret Silverskatten i Sigtuna stadsängar har certifierats som MIljöbyggnad Silver.
– Vi är stolta över att vi har uppfyllt kraven för Miljöbyggnad Silver, säger SigtunaHems projektledare Leonidha Llambro.

– Och vi kommer att ställa samma höga miljökrav i våra kommande projekt – Höskullen, Stationsgatan och Norrbacka omvandling, fortsätter han.

Sweden Green Building Council har certifierat samtliga fyra hus i kvarteret Silverskatten som Miljöbyggnad Silver. Det innebär att husen uppfyller mycket högt ställda miljökrav på en rad olika områden – byggmaterial, energiförbrukning, ventilation och fuktsäkring, solskydd, ljusinsläpp och inomhustemperatur, för att nämna några.

– I hela vår verksamhet så fokuserar vi både på den sociala och miljömässiga hållbarheten. Som ansvarstagande bostadsbolag är det självklart att vi bygger för Miljöbyggnad Silver, säger SigtunaHems vd Göran Langer.

SigtunaHems höga ambitionsnivå när det gäller miljövänligt och hållbart byggande gäller såväl nyproduktion som ombyggnationer.

Vi kommer under de närmsta åren att bygga minst 600 nya lägenheter – såväl hyresrätter som bostadsrätter – i Sigtuna kommun.

I den nya stadsdelen Sigtuna stadsängar som håller på att växa fram finns miljötänket inbyggt från vision till färdig produktion. Där ska vi härnäst bygga Höskullen med ett 100-tal nyproducerade lägenheter.

Stationshusen vid Märsta station omfattar inte bara 200 nya lägenheter – hyresrätter och bostadsrätter – utan även 3 500 kvadratmeter kommersiella lokaler.

Norrbacka omvandling pågår redan för fullt och de första hyresgästerna har nyligen flyttat in i hus som levererats av BoKlok. När hela omvandlingen av Norrbacka är klar kommer vi att ha byggt 300 lägenheter.

Och för alla de här spännande byggprojekten har vi samma höga målsättning som i fallet Silverskatten – att skapa socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara lägenheter och boendemiljöer där alla invånare i Sigtuna kommun kan hitta hem.

08:14 måndag 29 mars

Senaste nytt