Så mycket energi sparar vi genom att bygga nytt

Energiförbrukningen minskar med hela 50 procent. Genom att bygga nya hus i Norrbacka omvandling tar SigtunaHem ett stort kliv framåt i hållbarhetsarbetet.
– En av orsakerna till att vi valde att bygga nytt i stället för att renovera var just energibesparingarna, säger Göran Björklund, tekniskt ansvarig på SigtunaHems fastighetsavdelning.

2019 så anslöt sig SigtunaHem till Allmännyttans upprop Klimatinitiativet, där målet är att landets allmännyttiga bostadsföretag ska vara fossilfria år 2030 och att energianvändningen ska minskas med 30 procent.

SigtunaHem är redan i dag på god väg att uppnå målen. Den sista oljepannan avvecklades 2020, vi har de senaste åren investerat i värmepumpar och solpaneler och sänkte bara under fjolåret energiförbrukningen med 3,9 procent.

Norrbacka omvandling är SigtunaHems största projekt där vi under en period om cirka sex år transformerar ett helt bostadsområde och bygger nya hus, nya utemiljöer och 300 nya lägenheter.

Husen i Norrbacka byggdes på 1970-talet. Skillnaden mellan dåtidens byggteknik och dagens är – inte minst ut energisynpunkt – enorm.

– Kåkarna som står där i dag är otäta, dåligt isolerade och har kalla grundplattor. Vi har också haft frånluftsventilation i lägenheterna, vilket inte heller är särskilt bra, säger Göran Björklund.

Genom att ersätta de gamla husen med nya, mer energieffektiva byggnader så kan vi sänka energiförbrukningen i området. Och eftersom Norrbacka är ett stor område där vi har ungefär 20 000 kvadratmeter yta som ska värmas upp, så påverkar åtgärderna vi gör där naturligtvis även SigtunaHems totala energiförbrukning.

– Energiförbrukningen i Norrbacka kommer att minska med 50 procent jämfört med nuläget. Vi får ett bättre klimatskal i husen, fönster och ventilation och alla sådana saker blir bättre, säger Göran Björklund.

Genom att sänka energiförbrukningen på de 20 000 kvadratmeterna uppvärmd yta med 64 kilowattimmar per kvadratmeter och år så kommer vi att kunna spara 1 300 000 kilowattimmar – varje år.

 

10:00 tisdag 29 juni

Senaste nytt