Garaget vid Magnegatan

(Uppdaterad tisdag 14 oktober 2021)

Nu har vi lyft bort bilarna från det övre parkeringsdäcket och påbörjat rivningen av garaget. De utbrända bilarna i garaget forslas bort i samband med rivningen.

Vårt parkeringsgarage vid Magnegatan brann natten till torsdag 26 augusti. Lyckligtvis skadades ingen person. Många bilar blev dock förstörda i branden.

Risken för ras vid parkeringsgaraget är fortsatt mycket stor och att ta sig innanför avspärrningarna är förenat med livsfara. Under rivningen då vi använder tunga fordon kommer enbart behörig personal att släppas in innanför avspärrningarna.

Måndag 4 oktober började vi att lyfta bort fordon från det övre parkeringsdäcket med hjälp av lyftkranar. Detta skedde i samarbete med inblandade försäkringsbolag, och skadade bilar har transporterats bort.

Vi har i samråd med Sigtuna kommun vidtagit åtgärder för att garagebranden inte ska orsaka bestående miljöskador. Ett antal träd som antingen skadades i branden eller var i vägen för röjningsarbetet efteråt har fällts.

Sigtuna kommun har beslutat att upplåta Midgårdsfältet som parkeringsplats fram till mitten av maj 2022. Hyresgäster som haft garage- eller parkeringsplats vid Magnegatan erbjuds att hyra parkeringsplats vid Midgårdsfältet till en kostnad av 150 kronor per månad.

Du som hyr garage- eller parkeringsplats vid Magnegatan kan läsa mer om vad som gäller för parkering vid Midgårdsfältet på Mina sidor (Logga in med BankID, välj fliken ”I mina kvarter” i huvudmenyn).

Mina sidor

Här finns parkering vid Midgårdsvallen

Parkering vid Midgårdsfältet (klicka/tryck för större bild).

Ersättningsparkering vid Midgårdsfältet.

För dig med bilplats vid Magnegatan

OBS!

Vi uppdaterar informationen i den här artikeln löpande, och skickar viktig information till hyresgäster direkt via mejl och sms.

10:00 torsdag 14 oktober

Senaste nytt