avtalssignatur

Hyrorna för 2022 klara

SigtunaHem och Hyresgästföreningen har i årets hyresförhandling kommit överens om en generell hyreshöjning med 1,9 procent.

De nya hyrorna gäller från och med 1 januari 2022 och har aviserats på de hyresavier som sänts ut till samtliga hyresgäster nu i december månad.

Med anledning av den ändrade hyran så har även hyresgäster som betalar via autogiro fått avier med posten denna gång. Detta är dock endast avsett som information, hyran dras som vanligt för den som har valt att betala via autogiro.

De relativt nyproducerade lägenheterna i kvarteret Silverskatten i Sigtuna stadsängar och Kulturtorget i Märsta undantas från den generella hyreshöjningen. Här blir påslaget i stället 1,1 procent. Höjningen gäller även här från och med 1 januari 2022.

15:11 tisdag 14 december

Senaste nytt