Vi testar områdesbudget

Just nu pågår ett pilotprojekt där SigtunaHem och Hyresgästföreningen i samarbete med Sigtuna kommun skapar områdesbudgetar.

Boende i ett område får komma med förslag om aktiviteter och förbättringar för sina områden.

Förslagen samlas in och presenteras, och sedan får de boende rösta om vilka förslag som ska genomföras.

Första området som testar en egen områdesbudget är Magne- och Ymergatan, där 200 000 kronor har avsatts.

Alla som bor på Magne- och Ymergatan har under maj månad fått en informationsblankett där de kan läsa om projektet samt fylla i och skicka in sina förslag.

Röstningen kommer sedan att genomföras under september månad, och planen är att de förslag som röstas fram ska genomföras våren 2023.

(Ladda hem och läs informationsblanketten om Områdesbudget på Magne- och Ymergatan)

08:43 onsdag 1 juni

Senaste nytt