Vi släpper in politiken i värmen

I år är det valår och vi på SigtunaHem tycker att det är viktigt att värna vår demokrati och ett öppet samhällsklimat där alla medborgare kan göra sina röster hörda.

– Vi vill gärna bidra till att så många som möjligt visar sitt samhällsengagemang genom att gå och rösta i september, säger Fastighetschef Bertil Hallbäck.

Därför har vi gett politiska partier möjlighet att möta sina potentiella väljare personligen via trapphusen eller genom att dela ut information inför valet direkt i brevlådan.

Redan 2016 fattade SigtunaHems styrelse beslut om att ge representanter för politiska partier åtkomst till våra trapphus. Ett villkor är att partierna ska finnas representerade i kommunfullmäktige, men i övrigt gäller lika villkor för alla partier.

Partierna får under en begränsad tid kvittera ut och låna nyckeltaggar , som sedan lämnas tillbaka när de planerade informationsaktiviteterna är genomförda.

Genom att släppa in politiken i värmen värnar vi vår demokrati.

13:54 tisdag 9 augusti

Senaste nytt