SigtunaHem yrkar hyreshöjning med 7,1 procent

SigtunaHem yrkar hos Hyresgästföreningen en höjning av hyran med 7,1 procent från och med 1 januari 2023.

Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta har gemensamt kommit överens om vilka faktorer som ska vara vägledande under hyresförhandlingarna för 2023. SigtunaHems yrkande baseras på trepartens modell.

De fem faktorer som har tagits i beaktande i yrkandet är:

• Taxebundna avgifter
• Förvaltnings- och underhållskostnader
• Räntor
• BNP per capita och BNP
• Konsumentprisindex med fast ränta (KPIF-H)

Modellen bygger på den genomsnittliga utvecklingen under de tre senaste åren.

– Vi har sett dramatiska förändringar under 2022 med kraftigt ökade kostnader på grund av inflation, räntehöjningar och skenande energipriser, säger SigtunaHems fastighetschef Bertil Hallbäck.

– Vi måste få täckning för våra kostnader för att kunna fortsätta att hålla en hög servicenivå och sköta om vårt fastighetsbestånd.

 

 

09:30 tisdag 25 oktober

Senaste nytt